Rådgivning mm

Behöver Ni hjälp med Er foderplanering, rutiner, foderstater mm?

Har Ni hästar med särskilda behov/problem?

Jag kan hjälpa till med att beräkna foderstater där hänsyn tas till ekonomi och bästa möjliga för hästarnas behov, välmående och prestation!

Jag är ingen agronom, men enormt intresserad av foder och utfodring av hästar. Mina första kontakter med foderlära var på Jordbrukslinjens ämne animalieproduktion där vi läste om utfodring av flera olika djurslag. Det var sedan på Fritidsledarlinjen på Strömsholm som mitt foderintresse väcktes lite mer, där hade vi en mycket duktig agronom som lärare. På 2000-talet har jag satt mig mer och mer in i foder och hästens utfodring. Jag har bland annat gått SLUs 7,5 poängs kurs Hästens Utfodring, därutöver så fösöker jag snappa upp så myckat jag kan om vad som händer i branschen.
Tidigare har jag gjort egna foderstatsberäkningsprogram i Excel och även använt Kvarnbyfoders egna program, men numera använder jag mig av PC-horse konsultprogram.

Ybergue