Bete 2015

Ettårsston på bete hos Stall Rosén i Tierp!